Quy trình tuyển sinh

QUY TRÌNH TUYỂN SINH


1. Khi Phụ huynh học sinh có nhu cầu tìm hiểu thông tin hoặc nộp hồ sơ thì nhân viên Tuyển sinh giới thiệu về trường, thông tin về học phí, chương trình học… 

2. Nhân viên Tuyển sinh hướng dẫn điền Giấy đăng ký nhập học, tiến hành kiểm tra sơ bộ hồ sơ và gửi lại phụ huynh Giấy tiếp nhận hồ sơ:

Đánh giá sơ bộ học lực & hạnh kiểm của học sinh:
  • Lớp 1 có thể nhận trực tiếp không qua kiểm tra.
  • Từ lớp 2 - 12 nếu hạnh kiểm & học lực đạt loại khá trở lên thì tiến hành làm thủ tục nhập học.

Nếu hạnh kiểm hoặc học lực trung bình thì tiến hành bước 3.


3. Nhân viên Tuyển sinh xếp lịch kiểm tra học sinh với Bộ phận học vụ rồi thông báo cho phụ huynh.

  • Bộ phận học vụ phỏng vấn trực tiếp học sinh & cho đề kiểm tra môn Toán, Văn và Anh Văn.
  • Nếu không đạt thì từ chối nhận hồ sơ. Trường hợp đặc biệt nếu được nhận thì nhân viên Tuyển sinh đề nghị phụ huynh & học sinh làm cam kết.
  • Học thử thách – Học sinh sẽ được thử thách trong 30 ngày. Sau 30 ngày nếu đạt sẽ chính thức chấp nhận hồ sơ. Nếu không đạt từ chối nhận hồ sơ.   

4. Nếu học sinh đạt thì tiến hành qua bước 4 - làm thủ tục nhập học. Nhân viên Tư vấn hướng dẫn phụ huynh học sinh làm thủ tục nhập học theo quy định nhận hồ sơ.

5. Nhân viên Tư vấn trình Ban Giám hiệu ký duyệt tiếp nhận hồ sơ học sinh.

6. Ban Giám hiệu duyệt.

7. Nhân viên Tư vấn chuyển thông tin học sinh cho:  

  • Bộ phận học vụ: nhận học bạ gốc, xếp lớp, cập nhật hồ sơ.
  • Phòng tổ chức hành chánh: cấp phát vật tư như mền, gối, bàn ghế, thẻ học sinh, đồng phục …
  • Phòng Kế Toán: cập nhật danh sách học sinh.