Khảo sát bữa ăn

Mục đích của cuộc khảo sát này là để nhà trường biết rõ hơn mức độ đáp ứng nhu cầu, sở thích về chất lượng bữa ăn hàng ngày của các em tại trường từ đó có những biện pháp cải tiến cho phù hợp hơn với các em.

Các em hãy trả lời các câu hỏi sau đây một cách thành thật và hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi trả lời.

Các em hãy chọn vào các điểm 1 đến 5 trong các ô tương ứng với từng câu sao cho phù hợp nhất với ý kiến của các em (5 là thích nhất và mức độ thích giảm dần xuống 1).


Thông tin cá nhân