Hỏi đáp

Hội thảo “Tự Đổi mới bản thân, để thành công vượt trội” – diễn giả: Tiến sĩ Phan Quốc Việt

Hội Thảo Việt Anh: “Tự Đổi Mới Bản Thân Để Xuất Sắc Vượt Trội” & “Kỹ Năng Giảng Dạy Hiện Đại” Trong thời lượng 3 ngày (28,29,30/9/2012), Trường Trung Tiểu học Việt Anh đã tổ chức chương trình hội thảo “Tự đổi mới bản thân để xuất sắc vượt trội” dành cho các em học sinh trung học và chương trình hội thảo “Kỹ năng giảng dạy hiện đại” dành cho các thầy cô trong trường. Dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Tiến sĩ Phan Quốc Việt, là đại diện của tập đoàn Tâm Việt và là chuyên viên hàng đầu.

Trong thời lượng 3 ngày (28,29,30/9/2012), Trường Trung Tiểu học Việt Anh đã tổ chức chương trình hội thảo “Tự đổi mới bản thân để xuất sắc vượt trội” dành cho các em học sinh trung học và chương trình hội thảo “Kỹ năng giảng dạy hiện đại” dành cho các thầy cô trong trường.[...] 

Câu hỏi

Trả lời