Đồng phục

Đồng phục:  là cách thể hiện bản sắc và niềm tự hào của học sinh với cộng đồng, cũng là trang phục cần thiết khi các em tới trường.

- Đồng phục  được quy định mặc vào các ngày thứ Hai, Ba, Năm & Sáu hàng tuần. Học sinh chỉ được vào trường khi mặc đúng đồng phục.

 - Thứ Tư & Thứ Bảy: các em mặc trang phục tự do (lưu ý: học sinh không được mặc đồ bộ, trang phục quá ngắn, đi dép lê,..). Các em nên đi giày da màu trắng hoặc giày trắng che kín ngón chân.


Mẫu giáo Tiểu học Trung học