CLB Âm nhạc

CLB Âm nhạc

“Âm nhạc nâng con người lên, làm con người cao quí hơn, củng cố phẩm chất, củng cố niềm tin vào sức mạnh bên trong của bản thân, vào sứ mệnh lớn lao của mình”. Sô-xta-cô-vits
Chi tiết