Chương trình hè


Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập trong hè của các em học sinh, nhà trường mở các lớp hè 2018. Quý phụ huynh có thể chọn & đăng ký khoá học phù hợp cho con em mình: